• ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA

Regionalna saradnja kao investicija u budućnost Zapadnog Balkana i Evrope

DK photo_Summi100_2013

 

Berlinska inicijativa i aktuelna izbjeglička kriza pokazale su da je Zapadni Balkan bitan fator stabilnosti i današnje i buduće EU. A mi kao regija najbolje prepoznajemo najefikasnije načine našeg udruživanja i ukoliko ih na pravi način valorizujemo, možemo postati bitan faktor evropske realnosti.

Zato je pravi trenutak za održavanje konferencije koju Privredna komora Crne Gore organizuje u saradnji sa Savezom ekonomista Srbije i Savezom ekonomista Crne Gore i koja predstavlja odličan konkretan korak ka inteziviranju ekonomske saradnje i prepoznavanju modela jačanja regionalnoj konkurentnosti.

Crna Gora i Srbija predstavljaju jedan od najjočiglednijih primjera takve međuzavisnosti i uticaja koje ona ima na prosperitet obije zemlje.

Crna Gora najviše uvozi iz Srbije, automobili proizvedeni u Fiatu u Srbiji u Italiju stižu preko željezničke pruge Beograd Bar i luke Bar. Isto tako po završetku izgradnje energetskog kable izmedju Italije i Crne Gore, struja proizvedena u Srbiji na evropsko tržište moćiće se izvoziti preko Crne Gore. Preko Crne Gore u Srbiju su došli investitori iz UAE , sada vrlo bitni za ekonomiju ove zemlje. Turizam predstavlja 20% GDPa Crne Gore, a najviše turista ove sezone bilo je iz Srbije.

 Zemlje regiona su nedovoljno iskoristile svoje potencijale u smislu razvoja strateških privrednih i infrastrukturnih projekata , razvoja preduzetništva i zajedničke inicijative u privlačenju direktnih stranih investicija kao I veće integracija finansijskih tržišta.

Turizam, hrana, energetika i finansijska tržišta su polja koja u cilju konkurentnosti na evropskom i globalnom trzištu traže veći stepen udruživanja između zemalja našeg regiona.

Za razvoj pojedinih zemalja regiona značajno bi bilo formiranje zajedničke berze kao i zajednička promocija regionalnih turističkih kapaciteta i prehrambrenih brendova. Takođe,veći stepen saradnje na nivou obrazovanja, regionalna strategija i nostrifikacija akademskih zvanja, formiranje regionalnih centara izvrsnosti kao i veća mobilnost radne snage pomogla bi smanjenju sve većeg jaza između kadrova koje proizvode obrazovne ustanove i potreba tržištu rada.

 Postoji više inicijativa iz biznis sektora koje podstiču intezivniji i brže povezivanje u ovom kontekstu , a Samit 100 je jedna od najreprezentativnijih. Iskustva sa okupljanja Samita 100 pokazuje da privrednici regiona prepoznaju velike mogućnosti koje otvara veća ekonomska saradnja u regionu i spremni su da ulože u njihovu realizaciju. Uz adekvatnu podršku državnih administracija time se mogu stvoriti uslovi za bolji život građane regiona. Ta volja državnih organa je evidentna i to pokazuje i Berlinska inicijativa kao i intezivniji dijalog na liniji Beograda i Podgorice i predstojeća konferencija u Budvi.

 Treba nam međiutim egzekutivniji i brži pristup administracija da tu volju za podrškom regionalnih ekonomskih integracija i povećanje regionalne konkurentnosti podrže kroz konkretne zakonske akte, smanjenje biznis barijera i stvaranje uslova za brži protok kapitala u regiji. I na nivou pojedinih država kao i regionalnih tržišta, razvoj preduzetništva i priliv direktnih stranih investicija još uvijek usporavaju suviše duge administrativne procedure, nepredvidivost u procjenama oporezivanja i regulative o svojinskim pravima, fleksibilnost propisa koji se tiču tržišta rada . Sve su to riješivi izazovi i skupovi kao predstojeća konferencija Privredne komore Crne Gore, dijalog između privrednika i vlada, kao i razmjena najboljih regionalnih iskustava značajno doprinose njihovom rješavanju.

 Velika međuzavisnost zemalja Zapadnog Balkana je realnost i neminovnost, a zadatak svih nas, i iz biznis i javnog sektora, je da strateški pristupamo toj međuzavisnosti i jačamo njene pozitivne aspekte koji su najevidentniji upravo na polju ekonomije.

Dr Dusko Knezevic,  predsjednik  Atlas Grupe

objavljeno na LinkdIN, Oktobar 2015 


Vrati se na početak